Vastaanottopalvelut

Vastaanotamme sopimuksen mukaan toimipaikassamme (Hautalantie 17, Tampere) puhdasta luokan A ja B puujätettä ja haketamme sen biopolttoaineeksi. Kyseiset luokat sisältävät metsäbiomassan, kemiallisesti käsittelemättömän käytöstä poistetun puun sekä kemiallisesti käsitellyn puun, joka ei sisällä halogeeniyhdisteitä tai kyllästysaineita.

Haketus- ja lämmityskäyttöön soveltuvia puujätteitä ovat:

• käsittelemätön rakennuspuu
• pinnoittamaton kuitulevy
• käsittelemätön HDF -levy
• lämpöpuu
• viilu
• puupakkaukset
• kuormalavat
• puistojen harvennuspuu
• vaneri
• lastulevy
• MDF -levy
• maalattu rakennuspuu
• liimapuu
• betonilaudoitus
• kaapelikelat
• puurakennusten runkolauta
• hirret sekä
• haitta-aineita sisältämätön purkupuu