Metsähake

Enerkon Oy hakettaa hakkuutähteitä (oksat, latvat) syntypaikalla tai käyttöpaikassa liikkuvan kaluston avulla.

Kokopuu- ja rankahake tehdään nuoren metsän kunnostus- ja harvennushakkuista tulevasta energiapuusta. Sen ominaisuuksia ovat tasainen palakoko ja alhainen kosteus.

Metsähakkeen valtti on sen kotimaisuus. Korjuu, kuljetukset ja haketus ovat kotimaista työtä, näin ollen metsähakkeen korjuulla on työllistävä vaikutus.

Hakkuutähteiden korjaaminen metsästä kannattaa, koska metsän uudistuminen nopeutuu, taimien alkukehitys varmentuu, maisema paranee sekä virkistyskäyttö helpottuu. Energiapuun korjuuseen ja haketukseen on mahdollista saada energiapuutukea, jota kannattaa kysyä metsäkeskuksesta.

Taulukossa hakkuutähteen poltto-ominaisuuksia

  Tuhkapitoisuus
kuiva-aineessa
p-%, d
Tehollinen lämpöarvo
MJ/Kg, d
Hakkuutähde, havupuu 1,0 – 4,0 18,7 – 19,8
Hakkuutähde, lehtipuu 0,8 – 3,0 17,8 – 18,5

Lähde: VTT Tutkimusraportti VTT-R-04989-08