Lämpöenergia

Enerkon Oy voi toimittaa myös asiakkaan tarpeen mukaan pelkän lämpöenergian.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Enerkon Oy rakentaa lämpölaitoksen tai ottaa hoitoonsa olemassa olevan laitoksen sekä huolehtii sen ylläpidosta ja asiakas ostaa vain tarvitsemansa lämmön.