Kierrätyspuuhake

Enerkon Oy voi vastaanottaa biopolttoaineluokkiin A ja B sisältyviä puujätteitä. Ne kuuluvat CEN:n kiinteiden biopolttoaineiden standardin EN 14961-1 piiriin ja niihin ei sovelleta jätteenpolttoasetusta.

Valmiin polttoaineen laatuun vaikuttaa merkittävästi raaka-aineiden koostumus, joten olemme hyvin tarkkoja haketettavan puujätteen laadusta.

Luokka A on kemiallisesti käsittelemätöntä puuta ja luokan B puu on kemiallisesti käsiteltyä, mutta ei sisällä raskasmetalleja eikä orgaanisia halogenoituja yhdisteitä.

Luokan A puujätteestä valmistettua haketta voidaan käyttää kaikissa, myös pienissä kattilalaitoksissa.

Vastaavasti luokan B puujätteestä valmistettua haketta voidaan käyttää kattilalaitoksissa, joissa polttotekniikan taso ja varustetaso on hyvä eli kattilalaitoksessa on

• riittävä viipymäaika ja lämpötilataso
• palamisilman hallinta
• savukaasujen puhdistus ja
• palamisen puhtautta voidaan tarkkailla
Luokan B puuta suositellaan käytettävän seospolttoaineena ensisijaisesti kattilalaitoksissa, joiden teho on vähintään
20 MW.

Taulukossa kierrätyspuuhakkeen poltto-ominaisuuksia

Kosteus m-% Tuhkapitoisuus
kuiva-aineessa
p-%, d
Tehollinen lämpöarvo
MJ/Kg, d
15 – 25 0,7 – 4,0 15 – 19

Lähde: VTT Tutkimusraportti VTT-R-04989-08