Biopolttoaineet

Kotimaisella energialla on merkittävä asema energiahuoltomme toimintavarmuuden turvaamisessa. Puun käyttö vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja parantaa energiaomavaraisuuttamme. Lisäksi puusta valmistettu hake on puhdasta ja ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa.

Omien kiinteistöjemme lämmityksessä olemme päätyneet korvaamaan fossiiliset polttoaineet hakkeella ja näin vähennämme omalta osaltamme haitallisia kasvihuonekaasu- ja rikkipäästöjä ilmakehään ja torjumme ilmastonmuutosta.

Haketamme omaan lämmitykseemme tarvitsemamme hakkeen ja sitä varten hankitun kaluston (murska, haketin) käyttöasteen nostamiseksi haketamme yli oman tarpeen.

Otamme vastaan pieniäkin puujätemääriä, jotka yksittäisinä olisivat kannattamattomia hakettaa ja päätyisivät mahdollisesti kaatopaikalle.

Metsähake
Enerkon Oy hakettaa hakkuutähteitä (oksat, latvat) syntypaikalla tai käyttöpaikassa liikkuvan kaluston avulla.

Kierrätyspuuhake
Enerkon Oy vastaanottaa, murskaa ja myy puhtaasta puujätteestä valmistettua haketta.

Murskain kalustollamme pystymme valmistamaan puuhaketta tai -mursketta asiakkaan toivomaan palakokoon.