Betonimurske

Enerkon valmistaa purkukohteista syntyvästä betonijätteestä maanrakennuskelpoista betonimursketta. Sitä voi käyttää edullisena luonnonkiviaineksen korvikkeena maanrakennuskohteissa. Tarjoamme betonimurskeen kuljetettuna kohteeseenne.

Betonimurske on enintään 90 mm raekoossa olevaa uudisrakennuksessa syntynyttä tai puretuista betonirakenteista jalostettua mursketta. Teknisiltä ominaisuuksiltaan betonimurske on verrattavissa sillä korvattaviin luonnonmateriaaleihin ja joissakin tapauksissa sitä voidaan pitää jopa luonnonsoraa parempana materiaalina sen keveyden ja lujittumisominaisuuksiensa ansiosta, eli mm. kantavuus on parempi.

Betonimurske toimii myös hiilidioksidinieluna, kun murskauksen jälkeen sen hiilidioksidia sitova karbonatisoituminen kiihtyy. Täten kompensoidaan betonin valmistuksessa aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Betonimurskeen käytön ohjaukseen on olemassa nk. MARA-asetus ja siinä esitettävät hyödynnettävän jätteen suurimmat hyväksytyt pitoisuus- ja liukoisuusarvot (eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa; VNA 843/2017)

MARA-asetuksen mukaan mursketta voidaan käyttää maarakennuskohteissa, jotka eivät sijaitse pohjavesialueella ja joita ovat:

  1. yleiset tiet ja kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet
  2. pysäköintialueet
  3. urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit
  4. ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet.

Soita tai lähetä viesti ja kysy lisää!